• Bibliografia

  gust

  Biuletyn Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX

  6 grudzień 1995

  • Janusz M. Nowacki: „TeXnologia a typografia”

  Streszczenie: Artykuł‚ zawiera wybór z polskich zasad i norm dotyczących składu i łamania. Przedstawiono także podstawową terminologię stosowaną w drukarstwie. typo-zas.pdf

  8 luty 1997

  • Janusz M. Nowacki: „Poligraf.tex czyli Między TeX-em a drukarnią”

  Streszczenie: Zestaw makr poligraf.tex służy do obudowania dokumentu elementami takimi jak: linie obcięcia, pasery, paski kontrolne kolorów i szarości itp. Pakiet umożliwia także dokonywanie separacji barwnych oraz montaż stron publikacji w arkusze drukarskie. 03jmn1sw.pdf

  • Janusz M. Nowacki: „Przepis na wygodne używanie parshape”

  Streszczenie: Prezentowany zestaw skryptów AWK-owych oraz makrodefinicji TeX-owych umożliwia oblewanie tekstem ilustracji o dowolnych kształtach. 06jmn2.pdf

  9 grudzień 1997

  • Janusz M. Nowacki: „Fonty PL w nowej postscriptowej postaci”

  Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznych wersji fontów PL. 03jmn.pdf

  • Janusz M. Nowacki: „Antykwa Toruńska – od początku do końca polska czcionka”

  Streszczenie: Opis projeku przygotowania elektronicznej wersji kroju Antykwa Toruńska. 03jmn.pdf

  12 maj 1999

  • Janusz M. Nowacki: „Piórkiem i MetaPost-em czyli Antykwa Półtawskiego”

  Streszczenie: Wieloletnie próby opracowania polskiej czcionki ukoronował‚ w latach 1923-1928 grafik i typograf Adam Półtawski. W artykule omówiono problemy związane z opracowaniem elektronicznej wersji tego kroju pisma. 06ap.pdf

  13 listopad 1999

  • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: „Antykwa Półtawskiego: a parameterized outline font” 02ap.pdf

  16 kwiecień 2001

  • Janusz M. Nowacki: „Poligraf czyli ,,Między TeXem a drukarnią” – drugie podejście

  Streszczenie: Poligraf is a macro package for TeX that facilitates the preparation of PostScipt files for prepress, color separation, insertion of cropmarks, color or gray scale bars and mirror print. This package was presented for the first time at the Bachotek ’96 conference. The new-completely rewritten-version offers, among other improvements full compatibility with LaTeX. poligraf.pdf

  19 maj 2003

  • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: ,,Accents, accents, accents… – enhancing CM fonts with “funny” characters”

  Abstract: Accented characters play the role of enfants terribles in the world of computers. Anybody who has to communicate with another computer system in a language other than English knows that using so called “funny characters” is not fun at all. bjjmn03.pdf

  20 kwiecień 2004

  • Janusz M. Nowacki: „Antykwa Toruńska wersja 2.0” (The new embodiment of Antykwa Toruńska)

  Streszczenie: W artykule opisano rozszerzoną wersję fontów Antykwy Toruńskiej. jmn04.pdf

  22 maj 2005

  • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: „Latin Modern fonts: how less means more” (Mniej czyli więcej, czyli co w LM-ach piszczy)

  Streszczenie: Rzecz będzie o najświeższej wersji rodziny fontów Latin Modern. Aktualnie w skład rodziny wchodzi 57 fontów zawierajacych średnio ok. 665 znaków, głównie diakrytyków. Nowością jest udostępnienie źródeł. Fonty LM zostały przygotowane za pomocą pakietu MetaType1, bazujacym na systemie MetaPost. Dlaczego mniej to więcej postaramy się wyjaśnić w trakcie referatu. bjjmn05.pdf

  23 maj 2006

  • Bogusław Jackowski, Janusz M. Nowacki: „Rodzina fontów Latin Modern”

  Streszczenie: Rodzina fontów Latin Modern to rozszerzenie rodziny Computer Modern autorstwa Donalda E. Knutha. Fonty LM są rozpowszechniane w formatach Type 1 (PostScript) i OpenType wraz ze źródłami MetaPost-owymi (przeznaczonymi do przetwarzania za pomocą pakietu MetaType1); fonty udostępniane są na licencji opartej o LPPL — por. artykuł‚ Jerzego Ludwichowskiego pt. ,,Licencje fontowe GUST-u” w niniejszym biuletynie. Podstawową cechą fontów LM jest bogaty zestaw znaków diakrytycznych, obejmujący zarówno europejskie alfabety łacińskie, jak i niektóre pozaeuropejskie (np. wietnamski). Celem przedsięwzięcia było przygotowanie rodziny fontów, która mogłaby być użyta jako rodzina domyślna w pakietach TeX-owych zamiast fontów CM, PL, VN, CS itp. Mamy nadzieję przekonać polskich użytkownikĂłw TeX-a, że taka zamiana, przynajmniej w odniesieniu do rodzimych pakietów TeX-owych ma sens.

  dante Biuletyn DANTE

  • Boguslaw Jackowski, Janusz Marian Nowacki: „Accents, accents, accents… – enhancing CM fonts with “funny” CHARACTERS”

  Zusammenfassung: Dieser Artikel beschreibt die Geschichte, Entstehung und Schwierigkeiten bei der Entwicklung der »Latin Modern Fonts«, die als Projekt der European TeX Users Groups (DANTE e.V., GUTenberg, NTG und GUST) im Rahmen der Projektfonds gefördert wurden. Die CM-Type-1-Fonts der AMS stellten die Basis für die LM-Fonts. In LM sind aber nun nicht nur alle akzentuierten Zeichen als eigenständige Glyphen (zur Zeit maximal 527 pro Font) enthalten, es werden auch Zeichen der EC-Fonts aufgenommen, um einen vollständigen Ersatz zu schaffen. Im Artikel werden die technischen Mittel und Wege zur Realisierung erläutert und die Entscheidungen bezüglich der Kompatibilität zu den CM-Fonts begründet. Die LM-Fonts stehen seit dem 5. August 2003 in der Version 0.86 im CTAN zur Verfügung und wurden in die TeXLive 2003 eingebunden. Die TeXnische Komödie 3/03, September 2003

  • Janusz Marian Nowacki: »Zwischen TeX und der Druckerei« – der zweite Versuch

  Zusammenfassung: Während der IV. Konferenz »BachoTeX ’96« der polnischen TeX-Benutzergruppe habe ich zum ersten Mal das Makro-Paket Poligraf vorgestellt. Jetzt möchte ich eine neue Version veröffentlichen, in die Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind.

  Die TeXnische Komödie 3/01, September 2001

  ntg Biuletyn NTG

  • Janusz Marian Nowacki: „Poligraf: from TeX to printing house”

  Abstract: The macro package Poligraf was for the first time presented at the Polish TeX Users’ Group meeting `BachoTeX’96’. Users’ suggestions and remarks have been taken into account leading to this new, completely re-worked version. MAPS 26/2001

  • Janusz Marian Nowacki: „Antykwa Torunska”

  MAPS 32/2005

  • Boguslaw Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: „Antykwa Póltawskiego: a parameterize outline font”

  Abstract: The implementation of the Antykwa Póltawskiego font in METAPOST and its conversion to PostScript Type1 outline font. MAPS 25/2000

  • Boguslaw Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: „MetaType1: a METAPOST-based engine for generating Type 1 fonts”

  Abstract: A package for preparing parameterized outline fonts in PostScript Type 1 format is described. The package makes use of METAPOST, awk, and T1utils, therefore is supposed to be easily portable to various computer platforms. Its beta version along with a sample font (Knuth’s logo font) is available from: ftp://bop.eps.gda.pl/pub/metatype1. MAPS 26/2001


  E-mail