• Antykwa Półtawskiego

  Antykwa Półtawskiego

   

  Czcionki te zostały zaprojektowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku przez polskiego grafika i typografa Adama Jerzego Półtawskiego . Jako typowe pismo chlebowe, były stosowany przez polskie drukarnie tak długo, jak długo były w użyciu metalowe czcionki (mniej więcej do lat sześćdziesiątych).

  Replika elektroniczna Antykwy Półtawskiego przygotowana została przez Bogusława Jackowskiego, Janusza M. Nowackiego i Piotra Strzelczyka (JNS TEAM) i udostępniona jako wersja wstępna podczas VIII Konferencji Grupy Użytkowników Systemu TeX (GUST) w Bachotku (kwiecień–maj 2000).

  Głównym źródłem repliki Antykwy Półtawskiego były wydruki wykonane metalowymi czcionkami. Janusz M. Nowacki zaprogramował obrysy znaków (glyphs) w programie METATYPE1, korzystając z narzędzi przygotowanych przez Bogusława Jackowskiego i Piotra Strzelczyka. Narzędzia te wykorzystują programy: METAPOST, AWK, TeX, Type1 utilities, Ghostscript i Perl.

   

  Wzornik

   

  Zapraszam do pobrania następujących plików:


  E-mail